Groene recreatieve zone

De dijk langs het Reitdiep wordt een openbare route waar men kan wandelen, joggen, fietsen en de hond uitlaten. Deze groene route wordt, tussen de ontwikkeling, de naastgelegen gebouwen en blokken, verbonden met de Friesestraatweg. Hierom is de beleving van het Reitdiep veel directer vanaf de Friesestraatweg. In de toekomst zal deze route langs de gehele Reitdiep gekoppeld worden aan alle andere ontwikkelingen in de Reitdiepzone. Hierdoor ontstaat, net als aan de overzijde van het Reitdiep, een groene recreatieve zone.

Genieten

Aan dit voetpad komt men af en toe iets opvallends tegen. Een steiger aan het water of in het geval van deze ontwikkeling, de verhoogde binnentuin. Hier kan jong en oud op een mooie zonnige middag genieten van het Reitdiep. De Friesestraatweg krijgt door de herinrichting door de gemeente onder andere een extra breed fiets- en loopgebied met bomen.

Zichtlijnen

Er komen twee groene zones; één aan de noordzijde tussen deze ontwikkeling en de mogelijk toekomstige ontwikkeling en één aan de zuidzijde tussen deze ontwikkeling en de stadskerk. Hier lopen voetpaden doorheen, zodat men van het Reitdiep naar de Friesestraatweg kan komen en omgekeerd. Ook ontstaan hierdoor zichtlijnen tussen de gebouwen door.