Locatie

De locatie ligt ingesloten tussen de Friesestraatweg en het Reitdiep. Het eerste deel van het Reitdiep tot Dorkwerd stamt uit de 13e eeuw. Na de aanleg van het Reitdiep en de dijken was er weinig bebouwing in het plangebied. Vroeger voeren hier schepen van de Waddenzee naar het centrum van Groningen. Lange tijd liep er een pad over de dijk langs het water en werd het gebied langs de dijken gebruikt als landbouwgrond en weiland. Er stonden enkele boerderijen langs het Reitdiep waaronder de boerderijplaats Dyksta. Honderd meter ten zuiden van de locatie, waar nu de stadskerk met de bijbehorende kantoren in de voormalige melkfabriek staat, heeft tot de jaren 30 een boerderij gestaan. Deze locatie was het weiland voor de boerderij.

Tussen drie wijken

Vanaf de jaren zestig en zeventig is de stad Groningen sterk gegroeid. Aan weerszijde van de locatie zijn de woonwijken Paddepoel en Vinkhuizen gerealiseerd. In de jaren 90 is, in de nabijheid van de locatie, de nieuwe wijk Reitdiephaven met haven en winkelvoorzieningen gerealiseerd. De locatie ligt in de Reitdiepzone, tussen deze drie wijken en nabij de universiteit en hogeschool. Deze zone was door deze ligging lange tijd interessant voor industriƫle activiteiten. Voorheen was het water de belangrijkste vervoersroute voor transport. Later vervulde de Friesestraatweg deze functie.

Functiewijziging

De Friesestraatweg behoort inmiddels tot een van de belangrijkste toegangsroutes van de stad. Door de ontwikkeling van de westelijke ringweg is een sterke begrenzing van het gebied ontstaan. Hierdoor was verder uitbreiding van de bestaande bedrijven niet meer mogelijk. Dit heeft ertoe geleid dat industrie zich heeft verplaatst of is gestopt. Langzamerhand is er een functiewijziging ontstaan naar lichte bedrijvigheid en een menging van wonen en werken.