Plan Dykstaete

In de stad Groningen is momenteel een grote behoefte aan huurappartementen. Het woningbouwplan aan de Friesestraatweg 229-231 voorziet in deze woningen. De grootte van de 153 huurappartementen varieert tussen 70m² en 95m². Deze appartementen zijn ingericht voor de doelgroep één- en tweepersoonshuishoudens.
De gebouwen zijn stedelijk en lopen in een U-vorm trapsgewijs op en af; vanaf het water met 3 tot 6,5 bouwlagen naar een woonblok van 11 lagen aan het water. Hierdoor ontstaat een prettige autovrije besloten binnentuin die afgeschermd is van de stedelijke verkeersader, met een opening naar het water en het groen van het Reitdiep.

Parkeren

Het plan bevat een ondergrondse parkeerkelder met circa 180 parkeerplaatsen en op de begane grond fietsbergingen, voor bewoners en bezoekers van de appartementen. Op deze parkeervoorziening wordt een binnentuin gerealiseerd die aan drie zijden omsloten wordt door de appartementen en aan de noord-oostzijde in verbinding staat met de nieuwe recreatiezone langs het Reitdiep.

Binnentuin

Met de inrichting en de verhoogde binnentuin op de parkeerkelder wordt een hoogwaardige plek gecreëerd, waarvan zowel directe omwonenden als bewoners uit de buurt gebruik kunnen maken. Langs het Reitdiep wordt een doorlopend recreatief voetpad gemaakt die in de toekomst verbonden wordt met de aansluitende ontwikkelingen.