Wonen aan het Reitdiep in Groningen

Herontwikkeling

In de Reitdiepzone vindt een verandering plaats van industrie/handel naar wonen. Er zijn inmiddels meerdere wooncomplexen gerealiseerd en nieuwe woningbouwontwikkelingen opgestart. De oorspronkelijke handelszone is grotendeels verleden tijd. Ook Vakgarage Veldma Jansen en het aanwezige benzinestation zijn voornemens om naar elders te verplaatsen. Hierdoor komt deze locatie vrij voor herontwikkeling naar wonen in de Reitdiepzone.

Bijzondere woonkwaliteit

Het Reitdiep biedt een bijzondere woonkwaliteit. Het zorgt voor interessante vergezichten en voor een recreatieve kwaliteit. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling zal zijn dat het Reitdiep weer zichtbaar en toegankelijk is vanaf de kant van de Friesestraatweg.

Kansen

Met de herinrichting van de Friesestraatweg en de transformatie van de Reitdiepzone naar wonen, zal de verbinding tussen de woonwijken Vinkhuizen en Paddepoel sterk worden verbeterd. Hiervoor heeft gemeente Groningen haar idee├źn gepresenteerd.
Gemeente Groningen heeft de Reitdiepzone aangewezen als een gebied waar woningbouw plaats kan vinden. Dit is mede interessant door de ligging dicht bij het centrum en de voorzieningen in de omliggende wijken. In beleidsnotities wordt aangegeven dat het programma sterk afhankelijk is van de vraag vanuit de markt. Wat vast staat is dat een ontwikkeling van dit gebied hard nodig is om de komende jaren de stad mede te voorzien van voldoende woningen. Er liggen hier grote kansen voor deze stedelijke woonopgaves.